Zamówienie:


IT-03-2.271.8.2022 Zakup subskrypcji Windows Enterprise i narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem

  1. Ogłoszenie
  2. Specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami
  3. Inne dokumenty, informacje
  4. Otwarcie ofert
  5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14/09/2022)