Zamówienie:


IT-03-2.271.15.2022 Wsparcie techniczne producenta i odnowienie sygnatur dla dwóch urządzeń zapory sieciowej do Internetu: PAN-PA-5220 i PA-5020

  1. Ogłoszenie
  2. Specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami
  3. Inne dokumenty, informacje
  4. Otwarcie ofert
  5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23/06/2022)