IT-03-2.271.4.2022 Dostawa sprzętu komputerowego

Zamawiający, Urząd Miasta Krakowa Gminy Miejskiej Kraków, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta
W części 1 zamówienia:
Data publikacji: 10/06/2022
Wykonawcy: Tomasz Wroński Speedserwi
Osoba: .
Adres: ul. Krasińskiego 19, 20-709 Lublin, Polska
Telefon: .
Faks: .
Email: .
URL: .

z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia: 411619,50 brutto, 334650,00 netto.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest prawidłowa oraz najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.


W części 2 zamówienia:
Data publikacji: 10/06/2022
Wykonawcy: IMMITIS Sp. z o.o.
Osoba: .
Adres: ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz, Polska
Telefon: .
Faks: .
Email: .
URL: .

z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia: 144463,50 brutto, 117450,00 netto.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest prawidłowa oraz najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.


W części 3 zamówienia:
Data publikacji: 10/06/2022
Wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
Osoba: .
Adres: ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, Polska
Telefon: .
Faks: .
Email: .
URL: .

z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia: 112766,40 brutto, 91680,00 netto.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest prawidłowa oraz najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.


W części 4 zamówienia: Postępowanie w tej części zamówienia zostało unieważnione

W części 5 zamówienia:
Data publikacji: 10/06/2022
Wykonawcy: Krzysztof Lech F.H.U. "Horyzont"
Osoba: .
Adres: ul. 11 Listopada21, 38-300 Gorlice, Polska
Telefon: .
Faks: .
Email: .
URL: .

z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia: 2060250,00 brutto, 1675000,00 netto.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest prawidłowa oraz najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.


W części 6 zamówienia:
Data publikacji: 10/06/2022
Wykonawcy: Krzysztof Lech F.H.U. "Horyzont"
Osoba: .
Adres: ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice, Polska
Telefon: .
Faks: .
Email: .
URL: .

z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia: 421890,00 brutto, 343000,00 netto.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest prawidłowa oraz najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.


W części 7 zamówienia:
Data publikacji: 10/06/2022
Wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
Osoba: .
Adres: ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, Polska
Telefon: .
Faks: .
Email: .
URL: .

z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia: 237291,60 brutto, 192920,00 netto.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest prawidłowa oraz najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.


W części 8 zamówienia:
Data publikacji: 10/06/2022
Wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
Osoba: .
Adres: ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, Polska
Telefon: .
Faks: .
Email: .
URL: .

z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia: 265975,20 brutto, 216240,00 netto.

Uzasadnienie wyboru:
W części 8 zamówienia Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą tj. Tomasz Wroński Speedserwis ul. Krasińskiego 19, 20-709 Lublin odstąpił od podpisania umowy. Zamawiający działając na podstawie art. 263 ustawy, powtórzył badanie i ocenę ofert, spośród ofert Wykonawców pozostałych w tej części zamówienia. Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest prawidłowa i najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium oceny ofert.


W części 9 zamówienia:
Data publikacji: 10/06/2022
Wykonawcy: IMMITIS Sp. z o.o.
Osoba: .
Adres: ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz, Polska
Telefon: .
Faks: .
Email: .
URL: .

z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia: 329521,92 brutto, 267904,00 netto.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest prawidłowa oraz najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.


W części 10 zamówienia:
Data publikacji: 10/06/2022
Wykonawcy: IMMITIS Sp. z o.o.
Osoba: .
Adres: ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz, Polska
Telefon: .
Faks: .
Email: .
URL: .

z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia: 25092,00 brutto, 20400,00 netto.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest prawidłowa oraz najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.


W części 11 zamówienia:
Data publikacji: 10/06/2022
Wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
Osoba: .
Adres: ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, Polska
Telefon: .
Faks: .
Email: .
URL: .

z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia: 93283,20 brutto, 75840,00 netto.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest prawidłowa oraz najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.


W części 12 zamówienia:
Data publikacji: 10/06/2022
Wykonawcy: Copy.Net.pl Piotr Sójka
Osoba: .
Adres: ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa, Polska
Telefon: .
Faks: .
Email: .
URL: .

z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia: 70848,00 brutto, 57600,00 netto.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest prawidłowa oraz najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.


 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (10/06/2022)
  - Załącznik nr 1 do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ponowna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 (30/06/2022)
Informacja o unieważnieniu części 4 (28/09/2022)